ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (GDPR) ​

Η Royalsmode.gr επιτρέπει στον χρήστη να την επισκέπτεται χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Η δήλωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία λογαριασμού, εγγραφή Newsletter και την ολοκλήρωση παραγγελιών.  Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με τους ακόλουθους τρόπους: την εκτέλεση των παραγγελιών σας, την παροχή υπηρεσιών αποστολής των εμπορευμάτων, τις μελλοντικές προωθητικές μας ενέργειες ή τη διεξαγωγή διαγωνισμών.

Η Royals Mode σας διασφαλίζει πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.α.) δεν γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση/συγκατάθεση σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ή οι αρμόδιες αρχές προβλέπουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν. 2472/1997) περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την απονομή κωδικού πρόσβασης, διεκπεραίωση παραγγελίας ή να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα απαίτηση σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν στο αρχείο μας όσο παραμένετε εγγεγραμμένος πελάτης και διατηρείται το δικαίωμα να τα ανανεώσετε/ διορθώσετε/ διαγράψετε κατ επιλογή, έπειτα από αίτηση σας.